.
 1. Rekisterin nimi

Suomen Endoproteesihoitajat ry:n jäsenrekisteri

 

 1. Rekisteriä ylläpitää

Suomen Endoproteesihoitajat ry

Y-tunnus 17963567
Yhteyshenkilö Maire Lönnqvist

Mäntykuja 19, 39100 Hämeenkyrö

puh. 040 8255850
maire.lonnqvist@hotmail.com

 

 1. Henkilötietojen käsittely

Jäsenrekisteriin kerätään yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta, laskutusta ja jäsenlehden postittamista varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

 • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

 • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, työpaikka, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)

 • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

 • Jäsenyyden päätyttyä jäsentiedot poistetaan rekisteristä.

   

 1. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenyyttä hakevan henkilön antamalla ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta

 

 1. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Suomen Endoproteesihoitajat ry:n omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana.  Suomen Endoproteesihoitajat ry huolehtii tietoturvan säilymisestä.

 

 1. Tarkastusoikeus

Jäsenrekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

 

 1. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.