Taustaa

 

Suomen Endoproteesihoitajat ry toimii tekonivelpotilaan hoitotyön kehittämiseksi             

Ortonissa käynnistettiin 1999 endoproteesihoitajaprojekti, jonka tarkoituksena oli tekonivelpotilaan hoidon kehittäminen. Projektin myötä suunniteltiin myös tekonivelyksiköissä toimiville valtakunnallinen endoproteesihoitajakoulutus, joka alkoi syksyllä 2000.

Ajatus endoproteesihoitajayhdistyksen perustamisesta syntyi em. ensimmäisen koulutuksen yhteydessä ja perustamiskokouksesta päätettiin. Innostusta riitti ja asia koettiin tärkeäksi sekä tekonivelpotilaan että hoitohenkilöstön kannalta.

Suomen Endoproteesihoitajat ry perustettiin keväällä 2001 Helsingissä.

Yhdistyksen tarkoituksena on tekonivelpotilaan hoitotyön kehittäminen hoitoketjun kaikissa vaiheissa:

  • Potilaan tiedonsaannin ja ohjauksen kehittäminen

  • Koulutuksen ja luentotilaisuuksien järjestäminen hoitoalan ammattilaisille ja potilaille

  • Endoproteesihoitajien toiminnan kehittäminen paikallisesti ja valtakunnallisesti

  • Yhteistyö alan toimijoiden ja yhdistysten kanssa

Endoproteesihoitaja on tekonivelpotilaan hoitoon ja kuntouttamiseen erikoistunut sairaanhoitaja tai fysioterapeutti, joka työskentelee poliklinikalla, leikkausosastolla, vuodeosastolla tai fysioterapiayksikössä. Endoproteesihoitaja on asiantuntija välittömässä hoitotyössä ja sen kehittämisessä, potilaiden ja heidän läheistensä ohjauksessa sekä henkilökunnan koulutuksessa.  ”Tekonivelpotilaan hoidon asiantuntija” -koulutusta on ollut tarjolla 2000-luvulla  Pirkanmaan, Turun ja Oulun seudun ammattikorkeakouluissa. Erikoistumisopinnot ovat laajoja (30 op) ammatillista kehittymistä edistäviä opintoja, joiden tarkoituksena on täydentää ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon omaavien ammatillista osaamista. Opintojen ytimenä on sairaanhoitajan ja fysioterapeutin rooli tekonivelpotilaan hoidon asiantuntijana. Lyhyempää endoproteesihoitajakoulutusta järjestää Sairaala Orton (6 op).

Endoproteesihoitajan tehtävänä on tekonivelpotilaiden hoidon kehittämiseen osallistuminen hoitotyön asiantuntijana. Tämä edellyttää ammatillisen tiedon aktiivista hankkimista tekonivelpotilaan hoidosta ja kuntouttamisesta. Endoproteesihoitaja jakaa tietoa, ohjaa ja valmentaa potilasta ennen ja jälkeen leikkauksen ja osallistuu tekonivelpotilaan pitkäaikaisseurantaan. Hän koordinoi ja toimii yhteistyössä potilaan ja hoitotiimin kanssa sekä toimii tiedonvälittäjänä  rakentavassa yhteistyössä muiden ammattilaisten ja endoproteesihoitajien kesken. Endoproteesihoitajat toimivat aktiivisesti muiden toimijoiden kanssa potilaan tiedonsaannin lisäämiseksi.

Suomen Endoproteesihoitajayhdistys ry järjestää vuosittain kaksipäiväisen koulutuksen tekonivelyksiköissä toimiville hoitoalan ammattilaisille. Yhdistyksen jäsenet ja erityisesti alueelliset yhdysjäsenet toimivat hoitotyön asiantuntijoina koulutuksissa. 

Tekonivelkirurgia on tutkimuksin todettu olevan terveystaloustieteellisesti yhteiskunnalle  kannattavaa terveydenhoitoa eikä vaan taloudellisessa mielessä vaan ennenkaikkea potilaan elämänlaadun kannalta. Tekonivelpotilas kantaa tekoniveltä lopun ikäänsä. On tärkeää, että potilas tuohon projektiin lähtiessään saa mahdollisimman tarkoituksenmukaista tietoa siitä, mitä tämä toimenpide häneltä itseltään vaatii ja mihin seikkoihin voi omalla valppaudellaan vaikuttaa.

Toivotamme lämpimästi kaikki tekonivelten parissa työskentelevät mukaan yhdistyksen toimintaan.

Suomen Endoproteesihoitajat ry:n hallitus