Suomen Endoproteesihoitajat Ry:n toimintakertomus    1.1.-31.12.2016

1.                  Johdanto

Suomen Endoproteesihoitajat ry on perustettu 26.4.2001 Sairaala Ortonissa. Yhdistys on rekisteröity 26.9.2001. Yhdistys on valtakunnallinen ja siihen voivat liittyä jäseniksi tekonivelpotilaiden hoitotyötä ja kuntoutusta tekevät ammattihenkilöt.

Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 Yhdistyksen tarkoituksena on tekonivelpotilaiden hoitoon osallistuvien ammatillisen kehittymisen edistäminen sekä tekonivelpotilaiden tiedonsaannin ja potilasohjauksen kehittäminen.

 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tekonivelpotilaiden hoitotyön ja kuntoutuksen alalla toimivien ammattilaisten yleisiä ja yhteisiä ammatin harjoittamiseen liittyviä etuja sekä jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

 Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää ammatillista täydennyskoulutusta. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammattiin liittyvissä asioissa järjestämällä koulutusta, neuvontatilaisuuksia ja tekee tarvittavia selvityksiä.

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia tai testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

2. Yhdistyksen toiminta painopistealueittain toimikaudella 2016

 Toimintakauden aikana

Hallituksen jäsenet ovat seuranneet tekonivelpotilaiden hoitoon liittyvää keskustelua ja kirjoituksia tiedotusvälineissä.

Sirkka Autio on ollut organisoimassa yhteistoimintapäivää yhteistyökunnille Jämsässä.

Auli Ahopalo, Marjo Järvenpää ja Hanna Kujala ovat toimineet erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tekoniveltyöryhmässä arvioimassa ja kehittämässä tekonivelpotilaiden hoitoprosessia Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä.

Marjo Järvenpää on aloittanut 1.8.2016 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen tekonivelhoitajana.

Auli Ahopalo on luennoinut Riihimäen ja Janakkalan terveyskeskuksissa tekonivelasioista.

 

2.1 Yhdysjäsentoiminta

Yhdysjäsentyöryhmä (Roikonen, Autio, Lohi) järjesti yhdysjäsen tapaamisen 15.1.2016 Tampereella. Aiheina tapaamisessa oli Infektioiden torjunnan käytännöt (sh Tarja Lohi), Tekonivelkuntoutujien pre- ja postoperatiivinen fysioterapia Hämeenkyrön terveyskeskuksessa (ft Anita Aura), 15D-elämänlaatumittari Satakunnan sairaanhoitopiirissä (oh, ft yamk Arja Nummelin) ja Polven demi / TEP / skopia / muoviplatan vaihto/ patellan pinnoitus – Erityispiirteet hoidossa ja kuntoutuksessa (ortopedi Ari Lehtinen). Osallistujia yhdysjäsentapaamisessa oli 21. 

Yhdysjäsenmäärä on tällä hetkellä 35, he sijoittuvat ympäri Suomen, pohjoisin yhdysjäsen tulee Rovaniemeltä.

Työryhmä on toiminut aktiivisesti tapaamisten ulkopuolellakin ja aloittanut syyskuussa 2016 vuoden 2017 tapaamisen suunnittelun.

 

2.2 Koulutus

Koulutustyöryhmä (Metsämäki, Pesonen, Lönnqvist, Lohi, Ahopalo, Järvenpää, Kujala, Parviainen) suunnitteli koulutusohjelman koulutuspäiville 17.-19.3.2016, joka pidettiin Tallink Siljalla M/S Silja Symponylla. Osallistujia oli yhteensä 80, joista 10 hallituksen jäsentä.

Saadun koulutuspalautteen pohjalta alettiin toukokuussa suunnittelemaan seuraavan koulutuksen järjestämistä.

Osallistujien antamissa palautteissa koulutuksen sisältö ja puitteet saivat hyvää palautetta.

 

2.3 Yhteistyökumppanit

Markkinointi- ja sponsorityöryhmä (Ahopalo, Järvenpää) on ollut yhteydessä eri yhteistyökumppaneihin ja tarjonnut mahdollisuutta esitellä toimintaa ja tuotteita mm. koulutuspäivillä, yhdysjäsentapaamisessa ja lehdessä.

 

2.4 Tiedotus.

Kotisivuilta jäsenistö ja muut kiinnostuneet ovat saaneet tietoa yhdistyksestä, koulutuksesta ja jäseneksi liittymisestä sekä yhdistyksen toiminnasta.

Hanna Metsämäki on hoitanut kotisivujen päivityksen keväästä 2010 alkaen.

Kotisivujen päivityksen jälkeen kävijämäärä oli noin 40 000.

 

2.5 Lehti

Yhdistys julkaisi vuonna 2016 yhden jäsenlehden, joka sisälsi alaan liittyviä artikkeleita. Lehden toimituksesta vastasivat lehtityöryhmä (Metsämäki, Parviainen).

 

2.6 Jäsenet

Yhdistyksen jäsenmäärä on 202, joista varsinaisia jäseniä 189, eläkeläisiä 5 ja kannatusjäseniä 8.

 

2.7 Budjetti.

Yhdistyksen toiminta on rahoitettu jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävillä jäsenmaksuilla, koulutuksen tuotoilla ja mainoksilla.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2016 on ollut jäseniltä 20 €, eläkeläisjäseniltä 10 € ja kannatusjäseniltä 150 € vuodessa tai 300 € vuodessa sisältäen lehtimainoksen.

 

2.8 Vuosikokous

Yhdistys kokoontui sääntömääräiseen vuosikokoukseen 4.3.2016 Helsingissä

Sokos Hotel Vaakuna, Ravintola Loiste, Kaivokatu, Helsinki.

                 

2.9 Hallitus

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana 3 kertaa: 15.1.2016

Tampere, 4.3.2016 vuosikokous ja uuden hallituksen järjestäytymiskokous Helsinki ja 27.8.2016 Kuopio. Lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous 11.-22.5.2016.

 

Helsinki 24.3.2017

 Suomen Endoproteesihoitajat ry:n hallitus ja vuosikokouksen osallistujat