Suomen Endoproteesihoitajat Ry:n toimintakertomus    1.1.-31.12.2019  

1. Johdanto

Suomen Endoproteesihoitajat ry on perustettu 26.4.2001 Sairaala Ortonissa. Yhdistys on rekisteröity 26.9.2001. Yhdistys on valtakunnallinen ja siihen voivat liittyä jäseniksi tekonivelpotilaiden hoitotyötä ja kuntoutusta tekevät ammattihenkilöt.

Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen tarkoituksena on tekonivelpotilaiden hoitoon osallistuvien ammatillisen kehittymisen edistäminen sekä tekonivelpotilaiden tiedonsaannin ja potilasohjauksen kehittäminen.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tekonivelpotilaiden hoitotyön ja kuntoutuksen alalla toimivien ammattilaisten yleisiä ja yhteisiä ammatin harjoittamiseen liittyviä etuja sekä jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää ammatillista täydennyskoulutusta. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammattiin liittyvissä asioissa järjestämällä koulutusta, neuvontatilaisuuksia ja tekee tarvittavia selvityksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia tai testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

2. Yhdistyksen toiminta painopistealueittain toimikaudella 2019

 2.1 Endoproteesihoitaja asiantuntijana

Hallituksen jäsenet ovat seuranneet tekonivelpotilaiden hoitoon liittyvää keskustelua ja kirjoituksia tiedotusvälineissä.

Hanna Metsämäki ja Satu Salonen ovat osallistuneet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen tekonivelpotilaiden hoitoon osallistuvien yhdyshenkilöverkoston tapaamisiin.

Hanna Metsämäki on osallistunut Sairaanhoitajaliiton Asiantuntijajaoston tapaamiseen Suomen Endoproteesihoitajat ry:n edustajana.

Hanna Metsämäki on osallistunut Osaava nainen-messuille TYKS Orton edustajana.

Hanna Metsämäki on ollut luennoitsijana Ortonissa tekonivelhoitaja-koulutuksessa aiheena Tekonivelpoliklinikan uudet tuulet.

Hanna Metsämäki on ollut luennoitsijana Tekonivelpäivillä.

Hanna Metsämäki on osallistunut Anestesiahoitotyön käsikirjan päivittämiseen.

Eija Kukkonen on pitänyt Eksoten alueen ortopedeille luennon fysioterapeutin työstä nivelrikkopotilaiden hoitoon liittyen.

Eija Kukkonen toimii Eksoten alueen BCB-yhdyshenkilönä.

Eija Kukkonen on päivittänyt Eksoten alueen tekonivelinfon.

Paula Kotiranta on osallistunut erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön ja työnjaon selkeyttämiseen Joensuun alueella.

2.2 Yhdysjäsentoiminta

Yhdysjäsentyöryhmä (Roikonen, Salonen) järjesti yhdysjäsen tapaamisen 18.1.2019 Tampereella. Aiheina tapaamisessa oli Tekonivelpotilaan hoitopolku Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Jaana Skyttä ja Eija Kukkonen), BCB Medical omavointikysely (Saara Meronen), Game ready kylmäkompressiohoito (Jari Lehtinen) ja Polviproteesin valinta (Mika Junnila). Osallistujia yhdysjäsentapaamisessa oli 15. 

Yhdysjäsenmäärä on tällä hetkellä 35, he sijoittuvat ympäri Suomen, pohjoisin yhdysjäsen tulee Rovaniemeltä.

Työryhmä on toiminut aktiivisesti tapaamisten ulkopuolellakin ja aloittanut syyskuussa 2019 vuoden 2020 tapaamisen suunnittelun.

 2.3 Koulutus

Koulutuspäivien suunnittelun päävastuu kuului koulutustyöryhmälle (Metsämäki, Kukkonen, Ruotsalainen, Pesonen, Lönnqvist, Ahopalo, Kujala, Parviainen), mutta koulutuspäivien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat myös muiden työryhmien jäsenet.

Koulutuspäivät pidettiin 23.-25.5.2019 Silja Symphonylla. Osallistujia oli yhteensä 68, joista 9 hallituksen jäsentä.

Osallistujien antamissa palautteissa koulutuksen sisältö ja puitteet saivat hyvää palautetta.

Aikaisempien koulutuspalautteiden pohjalta alettiin syyskuussa 2019 suunnittelemaan seuraavan koulutuksen järjestämistä. Ennen syyskuuta oli jo kysytty tarjouspyyntöjä koulutuspaikoista. Paikkakunnaksi valikoitui Helsinki.

 2.4 Tiedotus.

Kotisivuilta jäsenistö ja muut kiinnostuneet ovat saaneet tietoa yhdistyksestä, koulutuksesta ja jäseneksi liittymisestä sekä yhdistyksen toiminnasta.

Hanna Metsämäki on hoitanut kotisivujen päivityksen keväästä 2010 alkaen.

Kotisivujen päivityksen jälkeen kävijämäärä oli noin 76 000. Kotisivujen ulkoasu uudistettiin vuonna 2017.

Yhdistykselle perustettiin vuoden 2018 aikana oma Instagram-käyttäjätili, joka on avoin kaikille.

Yhdistyksen esite uusittiin.

2.5 Apuraha

Yhdistys päätti aloittaa apurahojen jakamisen jäsenilleen alkaen vuonna 2020. Jaettava apurahojen määrä on maksimissaan 800 €/vuosi harkinnan mukaan. Hallitus päättää hakijoiden määrän/kohteiden mukaan monelleko apurahaa myönnetään ja mikä on apurahan suuruus. Apurahaa päätettiin jakaa kerran vuodessa.

2.6 Lehti

Yhdistys julkaisi vuonna 2019 yhden jäsenlehden, joka sisälsi alaan liittyviä artikkeleita. Lehden toimituksesta vastasivat lehtityöryhmä (Metsämäki, Parviainen).

 2.7 Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaoston jäsenyys

Sairaanhoitajaliitto on hyväksynyt Suomen Endoproteesihoitajat ry:n asiantuntijajaostoon kokouksessaan 23.8.2019. Suomen Endoproteesihoitajat ry:n hallitus päätti 14.9.2019 kokouksessaan liittyä asiantuntijajaostoon.

 2.8 Jäsenet

Yhdistyksen jäsenmäärä on 190, joista varsinaisia jäseniä 183, eläkeläisiä 5 ja kannatusjäseniä 7.

 2.9 Budjetti.

Yhdistyksen toiminta on rahoitettu jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävillä jäsenmaksuilla, koulutuksen tuotoilla ja mainoksilla.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2019 on ollut jäseniltä 20 €, eläkeläisjäseniltä 10 € ja kannatusjäseniltä 150 € vuodessa tai 300 € vuodessa sisältäen lehtimainoksen.

 2.10 Vuosikokous

Yhdistys kokoontui sääntömääräiseen vuosikokoukseen 22.3.2019 Helsingissä Sokos Hotel Vaakuna, Ravintola Loiste, Kaivokatu, Helsinki.              

2.11 Hallitus

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana 3 kertaa: 18.1.2019

Tampereella, 22.3.2019 vuosikokous ja uuden hallituksen järjestäytymiskokous Helsingissä ja 14.9.2019 Tallinnassa. Lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous 6.-17.5.2019.

 

Helsinki 4.9.2020

Suomen Endoproteesihoitajat ry:n hallitus ja vuosikokouksen osallistujat etäyhteydellä.