Tiedote Suomen Endoproteesihoitajat ry:n vuosikokouksesta 1.4.2022

Yhdistyksen vuosikokouksessa ei saatu muodostettua yhdistykselle uutta hallitusta. Ehdokkaita hallitukseen oli vain neljä, vaikka tilanteesta oli edeltävästi tiedotettu. Näin ollen vuosikokous päätti yhdistyksen lakkauttamisesta. Tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Yhdistyksen tiedotuskanavat pyritään pitämään avoinna vielä 1-2 kk, jotta tieto tavoittaa mahdollisimman monet.Lisäksi jäsenille lähetetään asiasta tiedote sähköpostitse.

Suomen Endoproteesihoitajat ry